Betaling og priser

Egenandel som ikke betales samme dag vil bli fakturert via Convene. Du vil først få en SMS der du kan betale uten gebyr. Les mer om mobilbetaling. Er ikke mobilbetaling registrert innen 24 timer blir papirfaktura sendt ut.

Vår betalingsautomat tar kun kort. Det kan unntaksvis betales med kontanter i skranken. Vi har av sikkerhetsmessige hensyn ikke vekslepenger.

Timer som ikke er avbestilt senest 1 virkedag før timeavtalen kan bli fakturert etter gjeldende satser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
170/288
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
59

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
124

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
72
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
109
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
155
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
950
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse: (Korte helbredsattester, Erklæring fritak fra HV-øvelse, Scooterdispensasjon)
500
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse: (Politihøyskolen, Sportsdykkere/fritidsdykkere, Loslærlinger, Mikroflypiloter, Attest for fosterhjem, Norsk motorsportforbund, Studentutveksling utland)
1500
Omfattende erklæringer (inkl. 1 oppfølgingstime): (Arbeidsattest i polare strøk og liknende)
3000
Andre legeerklæringer (små)
100
Andre legeerklæringer (mellomstore)
200
Attest til parkeringstillatelse forflytningshemmede
300
Attest til TT-kort
300

Offshore - gjelder kun hos Jørn Bendiksen. Husk å ta med alle nødvendige dokumenter

Sjømannsattest
1800
Petroleumsvirksomhet
2000
Begge (sjømann + petroleumsvirksomhet)
3000