Betaling og priser

Egenandel som ikke betales samme dag vil bli fakturert via Convene. Du vil først få en SMS der du kan betale uten gebyr. Les mer om mobilbetaling. Er ikke mobilbetaling registrert innen 24 timer blir papirfaktura sendt ut.

Vår betalingsautomat tar kun kort. Det kan unntaksvis betales med kontanter i skranken. Vi har av sikkerhetsmessige hensyn ikke vekslepenger.

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
950
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse: (Korte helbredsattester, Erklæring fritak fra HV-øvelse, Attest ved utveksling, Scooterdispensasjon)
500
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse: (Politihøyskolen, Sportsdykkere/fritidsdykkere, Loslærlinger, Mikroflypiloter, Attest for fosterhjem, Norsk motorsportforbund, Studentutveksling utland)
1500
Omfattende erklæringer (inkl. 1 oppfølgingstime): (Arbeidsattest i polare strøk og liknende)
3000
Andre legeerklæringer (små)
100
Andre legeerklæringer (mellomstore)
200
Attest til parkeringstillatelse forflytningshemmede
300
Attest til TT-kort
300

Offshore - gjelder kun hos Jørn Bendiksen. Husk å ta med alle nødvendige dokumenter

Sjømannsattest
1800
Petroleumsvirksomhet
2000
Begge (sjømann + petroleumsvirksomhet)
3000

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening