Betaling og priser

Egenandel som ikke betales samme dag vil bli fakturert via Melin Medical. Vår betalingsautomat kun tar kort. Det kan unntaksvis betales med kontanter i skranken. Vi har av sikkerhetsmessige hensyn ikke vekslepenger.

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
950
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse: (Korte helbredsattester, Erklæring fritak fra HV-øvelse, Attest ved utveksling, Scooterdispensasjon)
500
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse: (Politihøyskolen, Sportsdykkere/fritidsdykkere, Loslærlinger, Mikroflypiloter, Attest for fosterhjem, Norsk motorsportforbund, Studentutveksling utland)
1500
Omfattende erklæringer (inkl. 1 oppfølgingstime): (Arbeidsattest i polare strøk og liknende)
3000
Andre legeerklæringer (små)
100
Andre legeerklæringer (mellomstore)
200
Attest til parkeringstillatelse forflytningshemmede
300
Attest til TT-kort
300

Offshore - gjelder kun hos Jørn Bendiksen. Husk å ta med alle nødvendige dokumenter

Sjømannsattest
1800
Petroleumsvirksomhet
2000
Begge (sjømann + petroleumsvirksomhet)
3000

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening