Nyheter

Legekontoret

Til våre pasienter

Vi vil dessverre i en periode være svært underbemannet med hjelpepersonell. Situasjonen vil trolig vare til over sommeren 2023.

For våre pasienter vil dette kunne medføre redusert kapasitet på telefonen og laboratorium. For å gi best mulig tilbud til våre pasienter ber vi derfor om å bruke helsenorge i størst mulig grad.

Telefonen vår er primært for de som trenger øyeblikkelig hjelp-timer eller ikke klarer å bruke helsenorge.

På helsenorge kan du be om fornyelse av faste resepter, bestille ordinære timer og bruke e-konsultasjon ved kjente problemstillinger. Du kan også kontakt legekontoret elektronisk for å stille ikke-medisinske spørsmål i stedet for å ringe.