Nyheter

Legekontoret 21.11.2020

Medisinstudenter

Vi vil gjøre oppmerksom på at vi samarbeider med Universitetet i Tromsø om undervisning av medisinstudenter. Dette innebærer at det i perioder vil være behov for å ha student/studenter til stede under konsultasjonen, men kun med ditt samtykke