Nyheter

Legekontoret

TIl alle som har vært pasienter hos Sigrunn Andreassen: 

Listen er på helsenorge per tid uten fast lege, men dine helsetjenester ivaretas av vikar Line Olaisen. Helsenorge-funksjonene er dessverre ikke tilgjengelige før ny fastlege er tilsatt.