Bestillinger


Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom.

Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte epost, se forside.

Skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp-henvendelser.

Alternativ er vårt sentralbord på 77 67 98 88


Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss, eller send epost, se forsiden.


Attester

Attestbestilling gjøres på konsultasjon da det er et krav om personlig vurdering av behov og tilstand før utskrivelse. Bestill derfor vanlig legetime til dette formålet.


Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Du kan selv sjekke status på alle dine e-resepter på helsenorge.no.

Fornying av faste medisiner du bruker, og som du tidligere har fått forskrevet her, kan vanligvis skje uten samtidig konsultasjon hos din fastlege.

Fornying av faste medisiner må skje med minimum 2 dagers forvarsel. Dersom du må ha resepten tidligere, må du ringe for time samme dag.

OBS: Dersom det gjelder vanedannende medisiner (A- eller B-preparater), må du avtale med din fastlege hvordan fornying skal foregå, også ved fastlegens fravær. De øvrige fastlegene ved senteret kan ikke uten videre fornye vanedannende medisiner når din fastlege er borte.

Du kan fornye resept på faste medisiner ved å henvende deg i skranken eller ved å ringe sentralbordet.