Vaksine mot sesonginfluensa til personer i risikogruppene gis av Tromsø kommune. Personer utenfor risikogruppen er ikke prioritert før 01.12.20. Følg med på kommunens nettsider - link lenger ned på siden. Ta kontakt med servicetorget 77 79 00 00 for ytterligere informasjon.

Bestillinger


Timebestilling / Avbestilling

Vi anbefaler alle å bruke bestilling via Helsenorge.no. Timebestilling via mail er deaktivert. Du kan også bestille ordinærtime og avbestille time via sentralbordet.

Husk: avbestilling av time 24t før ellers kan du bli fakturert for timen.

 

Det er ikke mulig å bestille øyeblikkelig hjelp timer på helsenorge.no. Ber derfor om at du ringer oss.


Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Vi anbefaler alle å bruke bestilling via Helsenorge.no. Her kan du også selv sjekke status på alle dine e-resepter.

Fornying av faste medisiner du bruker, og som du tidligere har fått forskrevet her, kan vanligvis skje uten samtidig konsultasjon hos din fastlege.

Fornying av faste medisiner må skje med minimum 2 dagers forvarsel. Dersom du må ha resepten tidligere, må du ringe for time samme dag.

OBS: Dersom det gjelder vanedannende medisiner (A- eller B-preparater), må du avtale med din fastlege hvordan fornying skal foregå, også ved fastlegens fravær. De øvrige fastlegene ved senteret kan ikke uten videre fornye vanedannende medisiner når din fastlege er borte.

 

Du kan også fornye resept på faste medisiner ved å henvende deg i skranken eller ved å ringe sentralbordet.


Attester

Attestbestilling gjøres på konsultasjon da det er et krav om personlig vurdering av behov og tilstand før utskrivelse. Bestill derfor vanlig legetime til dette formålet.