Viktig informasjon om Koronaviruset

Bestillinger


Timesbestilling / Avbestilling

Du kan bestille ordinærtime og avbestille time via sentralbordet eller via mail. Epostadresse: timebestilling@langnes.nhn.no

Husk: avbestilling av time 24t før ellers kan du bli fakturert for timen.

 

Du skriver følgende på mail:

Navn

Fødselsdato (ikke personnummer)

Telefonnummer

Ev. ønsket tidspunkt / Ønsker å avbestille time pga ....

 

F.eks:

Ole Normann 15.10.1952, mob: 00 00 00 01, ønsker ordinærtime.  

 

Det er ikke mulig å bestille øyeblikkelig hjelp timer på mail. Her må det vurderes hastegrad mm., så da må man ringe.

For andre henvendelser som f.eks resepter, legeerklæringer, henvisning etc. må du ringe vårt sentralbord       

77 67 98 88 (09.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00)


Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Du kan selv sjekke status på alle dine e-resepter på helsenorge.no.

Fornying av faste medisiner du bruker, og som du tidligere har fått forskrevet her, kan vanligvis skje uten samtidig konsultasjon hos din fastlege.

Fornying av faste medisiner må skje med minimum 2 dagers forvarsel. Dersom du må ha resepten tidligere, må du ringe for time samme dag.

OBS: Dersom det gjelder vanedannende medisiner (A- eller B-preparater), må du avtale med din fastlege hvordan fornying skal foregå, også ved fastlegens fravær. De øvrige fastlegene ved senteret kan ikke uten videre fornye vanedannende medisiner når din fastlege er borte.

Du kan fornye resept på faste medisiner ved å henvende deg i skranken eller ved å ringe sentralbordet på telefon:

776 79888 (09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00)


Attester

Attestbestilling gjøres på konsultasjon da det er et krav om personlig vurdering av behov og tilstand før utskrivelse. Bestill derfor vanlig legetime til dette formålet.