Bannerbilde som viser noe helserelatert

Langnes Legesenter

Bilde som representerer legekontoret

Vedrørende SMS via Helserespons

 

Vi har fått pålegg fra kommunen å endre vår praksis vedrørende bestilling på SMS via Helserespons. Vi er klar over at mange bruker denne funksjonen og er veldig fornøyd med denne. Dessverre har helsedirektoratet bestemt at denne funksjonen ikke skal koste noe for pasientene og vi må derfor slutte å tilby dette fra 1.2.19. Vi beklager ulempene dette måtte medføre våre pasienter. Vi jobber med annen programløsning som er tilknyttet Helsenorge.no. Forventet at dette er på plass ila august 2019. Da vil elektroniske meldinger med sensitive opplysninger kunne sendes via Helsenorge.no

 

Etter 1.2.19 vil derfor SMS-funksjonen utgå (inkludert online timebok). Timebestilling kan gjøre per telefon eller elektronisk via mail. Epostadresse: timebestilling@langnes.nhn.no

 

 

Du kan kun skrive:

Navn

Fødselsdato (ikke personnummer)

Telefonnummer

Ev. ønsket tidspunkt

 

Denne mailen kan ikke brukes til å sende sensitive opplysninger som:

Personnummer

Diagnose

Medisinnavn (dvs reseptbestillinger)

Andre opplysninger ut over timebestilling og ev. ønsket tidspunkt.

 

For kommunikasjon rundt sensitive opplysninger må du ringe vårt sentralbord 77 67 98 88

 

 

For korte, enkle problemstillinger kan du bruke drop-in hver morgen:

For drop-in møt opp på legesenteret og trekk kølapp.

Når nummeret ditt lyser melder du deg i resepsjonen, så settes du inn til lege. (Fortrinnsvis til din fastlege)

Drop-in:

Mandag – Torsdag: 08.15 

Fredag: 09.00 (Kontoret åpner kl 08.00)

Møtevirksomhet fra 08 - 09 hver fredag

 

Vi vil gjøre oppmerksom på at vi samarbeider med Universitetet i Tromsø om undervisning av medisinstudenter. Dette innebærer at det i perioder vil være behov for å ha student/studenter til stede under konsultasjonen, men kun med ditt samtykke

Video konsultasjon

16. november 2018 kl. 11:00

Det er nå mulig med videokonsultasjon hos dr. Stian Martinussen.

 

Dette vil gjelde bare Dr. Martinussens pasienter.

 

Kostnadene for en videokonsultasjon er de samme som ved en vanlig konsultasjon kr. 204,- og vil være begrenset til maksimalt 15 minutter. (5 minutter til papirarbeid etter konsultasjonen.) Gratis for barn under16 år og ved frikort.

 

Staten har et krav om at man som fastlege kun får lov å ha videokonsultasjon om en etablert sykdom eller lidelse, det vil i praksis si at man kun kan diskutere kjente problemstillinger og sykdommer. Nye plager, sykdommer, utslett, etc. kan dessverre ikke diskuteres på video. Videokonsultasjon er derfor best egnet for å følge opp/kontrollere hvordan det går, som ved sykemelding hvor det ikke er nødvendig med nye eller supplerende undersøkelser.

 

Du kan avtale videokonsultasjon som neste time hos dr. Martinussen, eller med ovenstående i bakhodet, kan du bestille videokonsultasjon via sentralbordet. Det nye er at torsdagens telefontid, nå byttes ut med "videotid". Følg linken under på torsdager, og vent i "venterommet" online.

 

Like føravtalt tidspunkt for videokonsultasjon, går du inn på denne linken. Om du har smarttelefon er det uproblematisk, da disse har kamera og mikrofon. Om du logger på med pc e.l., må du sørge for ha å et kamera og mikrofon tilknyttet.

Link:

https://stianmartinussen.confrere.com

Bestilling av pasientreise

4. september 2018 kl. 10:04

Skal du på behandling som krever pasientreise. 

Må du bestille senest dagen før mellom klokken 09.00 - 11.00

Samtykkeerklæring

8. juni 2017 kl. 08:22

Samtykkeerklæringen finner du under "dokumenter" i menyen, eller her.

Den må fylles ut og sendes/medbringes om du skal bytte fastlege til et annet legesenter. Dette skjer ikke automatisk.